18-tki

Ilość uczestników

Do 50 osób

Do 100 osób

Ponad 100 osób

Koszt

600 PLN

800 PLN

1000 PLN